Navštívte nás v našej kancelárii na ŠTÚROVA 34, 900 01 MODRA
Zväčšiť mapu

1.) rodinné domy

 • Architektonické štúdie a návrhy stavieb
 • Posúdenie stavebného zámeru
 • Novostavby rodinných domov –aj pre Štátny Fond Rozvoja Bývania
 • Rekonštrukcie rodinných domov-nadstavby, prestavby, prístavby a výstavby rodiných domov
 • Projektová dokumentácia k územnému konaniu , stavebnému povoleniu, realizačná dokumentácia
 • Podrobné položkové rozpočty stavieb, výkaz výmer
 • Projekty vnútorných rozvodov IS : voda, kanalizácia, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd, vzduchotechnika, vykurovanie
 • Projekty požiarnej ochrany

2.) polyfunkčné objekty

 • Architektonické štúdie a návrhy stavieb
 •  Posúdenie stavebného zámeru
 •  Novostavby bytových domov, polyfunkčných objektov, obchodných priestorov, výrobných prevádzok, zariadení pre kultúru a školstvo-jasle, materské škôlky,  zariadenia sociálnych služieb, administratívne a  kancelárske budovy, penzióny, hotely, reštaurácie, pohostinstvá
 •  Rekonštrukcie existujúcich stavieb-nadstavby, prestavby, prístavby a vstavby
 • Projektová dokumentácia k územnému konaniu , stavebnému povoleniu, realizačná dokumentácia
 • Podrobné položkové rozpočty stavieb, výkaz výmer
 • Projekty vnútorných rozvodov IS : voda, kanalizácia, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd, vzduchotechnika, vykurovanie
 • Projekty požiarnej ochrany

3.) ostatné

 • Garáže
 • prístrešky
 • drobné stavby
 • altánky
 • haly – priemyselné, skladové, výrobné, oceľové
 • stavebné úpravy, oplotenie
 • projekty sadovníckych úprav – návrhy záhrad
 • Statické posudky
 • Oporné múry
 • Vypracovanie výrobnej dokumentácie železobetónových prefabrikátov a monolitických stavieb aj v nemeckom jazyku
 • Vyhotovenie pasportizácie
 • Zameranie skutkového stavu objektu aj v digitálnej forme
 • Poradenstvo v stavebníctve -výber vhodných stavebných materiálov