Navštívte nás v našej kancelárii na ŠTÚROVA 34, 900 01 MODRA
Zväčšiť mapu
  1. Situačné výkresy osadenia stavieb na pozemku /M=1:200,500/
  2. Situačné výkresy osadenia katalógových domov /M=1:200/ aj prípojky na inžinierske siete
  3. Prípojky na inžinierske siete : plyn, kanalizácia, voda, elektroinštalácia